Oddlužení krok za krokem

Oddlužení představuje nejužívanější nástroj nového insolvenčního zákona, který umožňuje vyhnout se dosavadní praxi, kdy před sebou měli mnozí dlužníci pouze vidinu doživotního splácení dluhů bez šance na to, aby se jim z kolotoče splácení podařilo jakkoliv uniknout.
Číst celý článek »

Vymahač na návštěvě

První zásadou je jednat s vymahačem pouze v případě, že vám dokáže své právo se na vás obrátit. Dokázat to může dvěma způsoby. Je povinen vám předložit buď plnou moc od vašeho věřitele, anebo doložit, že mu věřitel vaši pohledávku přenechal (postoupení pohledávky). V případě jejího postoupení se totiž vymahač stane věřitelem, a přechází proto na něj všechna práva i povinnosti věřitele. Pokud vymahač v rukou nemá nic, co by ani jedno z toho dokazovalo, vůbec s ním nejednejte a nemusíte se obávat žádného postihu.
Číst celý článek »

Jak vypadá průměrný dlužník?

Česká republika se během posledních let postupně stala zemí, ve které výrazně stoupla dostupnost způsobů, jak si vypůjčit na různé věci za různých podmínek. Pro člověka, který je alespoň trochu zvyklý pracovat, dnes prakticky není žádný problém vypůjčit si na bydlení, pořídit si na splátky jeho vybavení a auto, kterým se k němu dostane. Na konci roku roku 2006 Češi dlužili téměř 600 miliard korun a nezdá se, že by se v příštích letech toto číslo mělo výrazněji snižovat. Podle bank a zástupců úvěrových společností však míra zadlužení v naší zemi zatím nepředstavuje důvod k panice: české domácnosti jsou v průměru zadluženy několikanásobně méně, než je to běžné v západních zemích.
Číst celý článek »

Vymahači

Povolání vymahače je obestřené mnoha nejastnostmi a zmatenými doměnkami. Běžnou představou je například dvoumetrový hromotluk, schopný z vás vymlátit duši pro pár tisíc. Toho zaměstnává podnikatel, o kterém také stěží můžete říct, že je nějaké neviňátko. Druhou je pak jakýsi vymahač druhé generace, který se vyhrnuté rukávy snaží používat co možná nejméně. Dokáže si díky svým známostem za pomoci schopného právníka obstarat veškeré dostupné informace, a pokud se se zaplacením budete kroutit, dokáže vás dostat nějakým záhadným způsobem do problémů. Obě varianty jsou dost vzdálené skutečnosti, pokud si tedy člověk půjčuje u důvěryhodné společnosti, a ne u krále herny v pochybné čtvrti.
Číst celý článek »

Co se stane, když člověk neplatí

Vypůjčíme si peníze a z nějakého důvodu je nesplácíme způsobem, ke kterému jsme se zavázali ve smlouvě. Můžeme pak očekávat, že výsledkem prvního kroku který věřitel podnikne, bude výzva k zaplacení. Pokud v této situaci zaplatíme, celá věc pro nás tímto pravděpodobně skončí. Když peníze zrovna nemáme, nejspíš se nám podaří vyjednat, aby věřitel na kratší dobu počkal. Je rovněž možné domluvit splátkový kalendář.
Číst celý článek »

Jak půjčovat peníze

Každý, kdo půjčuje peníze, nesmí nepodcenit okolnosti. Nestačí jen vědět, že ten, kdo si půjčuje, dosud žádné problémy se splácením neměl a nemá. Velkou pozornost musí věřitel věnovat také smlouvě a způsobu, kterým se v ní zajistí proti případné situaci, kdy dlužník není schopný nebo nechce svůj závazek vyrovnat. Podívejme se tedy, jak postupovat, když se chystáme půjčit peníze jako soukromá osoba nebo zástupce menší firmy.
Číst celý článek »

Řízení pohledávek

Jak se řídí pohledávky u firemních věřitelů? Jak se pohledávky dají zajistit a jaké existují způsoby zabezpečení jejich financování? Metody pro řízení firemních pohledávek se samozřejmě liší od metod nejčastěji užívaných věřiteli-jednotlivci.
Číst celý článek »

Co dělat, když přijde exekutor

Vzhledem k tomu, že exekutor při výkonu své činnosti nejedná jako soukromá osoba, ničemu neprospějete, pokud se mu rozhodnete vyhýbat. Exekutor má rozsáhlé pravomoci, díky kterým mimo jiné může s pomocí zámečníka a za asistence policie vstoupit do vašeho bytu i tehdy, když nejste doma. Tvrzení, že exekutor vás vlastně k ničemu nepotřebuje a vystačí si při exekuci sám, proto není příliš přehnané. Dříve než jej však pustíte do bytu, určitě si od něj vyžádejte průkaz vydaný exekutorskou komorou a samozřejmě listiny, které jej opravňují k exekuci vašeho majetku – usnesení soudu o exekuci.
Číst celý článek »